Dvīņi / Horoskopi
Nesanāk ielogoties?

Par mums

Fonds „Eurika” un kā mēs uzsākām labdarības projektus

Labdarības kartiņas

Iegādājies labdarības apsveikuma kartiņu un palīdzi bērniem slimnīcās

Ar rokām darinātas Ziemassvētku apsveikuma kartiņas

Jaunums! Piedāvājam ar rokām darinātas Ziemassvētku apsveikuma apsveikumu kartiņas ar ornamentiem!

Smiekli ārstē!

Sadarbībā ar origami.lv no šiem zīmējumiem mēs piedāvājam izgatavot labdarīgas dāvanas!

E kartiņas

Eurika piedāvā uzņēmumiem izveidot flash elektroniskās apsveikuma kartiņas

Dāvātās iekārtas slimnīcām

Eurika labdarības projektu dāvātās iekārtas Latvijas bērnu slimnīcām

Pabarosim bērnus

Pabarosim bērnus projekta bildes un apraksts par projektu

Atbalstītāji

Firmu logo kuri vairāku gadu laikā ir atbalstījuši vai turpina atbalstīt Eurika.lv Labdarības projektus.

Ziedot

Ziedot, lai palīdzētu Eurika labdarības projektiem

Apsveikuma pantiņi

Dzejoļi Jūsu apsveikuma kartiņām un citiem apsveikumiem

E-kartiņas

Šeit variet izveidot un nosūtīt E-kartiņas

Indigo skola "Saules Bērni"

Indīgo bērnu internātskola un jaunrades centrs

Kontakti

Mob: +371 29828387
Mob: +371 29828152
Email: info@eurika.lv


Dvīņi / Horoskopi

Dvīņi

             May 22. – June 21.

                                                                            Vispusīgs, jūsmotājs, analītiķis detaļās

 

                Šie ir cilvēki, kas dzimst jau pavasara beigās. Sākotnējais un primitīvais jau dabā beidzies. DVĪŅU simbols nav vairs dzīvnieciskām jūtām caurstrāvots, bet tas ir vairāk „cilvēcisks”. Pēc AUNA zīdaiņa, un VĒRŠA mazbērna dzimst „īsti” puikas un meitenes. Tomēr gluži pieauguši viņi vēl nav, jo ir vēl pavasars un garīgais satvars ir, kā teikt, vēl tikai pumpurā. AUNS bija celmlauzis – līdumnieks, kam bija jācīnās ar dabas bargumu;  VĒRSIS bija īsts lauku saimnieks – ganāmpulku vairotājs un zemes platību apguvējs, kuram interesēja tikai īpašumi. Nu nāk indivīds ar plašāku, vispusīgāku vērienu un interesēm, kas sāk atskārst, ka ārpus sevis ir arī viņš pats, un kaut gan viņam vēl īsta pašmērķa nav, tomēr viņu sāk interesēt lietas un norises tūkstots variantos, un visās situācijās viņš tiecas pārtrumpot savus abus priekštečus – AUNU un VĒRSI. Šis ir DVĪŅU zvaigžņājā dzimušais indivīds. Viņa domāšana neiet dziļumā, un tikko viena doma izdomāta, problēma atrisināta, viņš traucas pie nākamās. Tā nemitīgi viņi allaž gatavi meklēt jaunus uzdevumus, jaunas problēmas, jaunas iespējamības.

                Dvīņi ir īsti intelektuāļi. Viņi var runāt par savām problēmām bez apstājas, kā strauts burbuļot. Mazsvarīgi, vai kāds tos uzklausa, - viņi paši aizraujas ar savām runām, jo tās DVĪŅUS iedvesmo, par nožēlošanu, ne visai ilgi. DVĪŅI ir tie, kas visvairāk padoti maiņai, jo viņu zvaigžņājs arī ir mainīgs. Viss ilgstošais viņus garlaiko un garlaicība ir viņu lielākais ienaidnieks. Tāpēc arī pie DVĪŅIEM novērojama bieža uzskatu, pārliecības, ideju, „”teoriju”, arodu un c. Maiņas. Savā dzīvē DVĪŅI arodu vai darbu maina četr – vai pieckārtīgi, un ir pierādījumi, ka DVĪNIS ir mainījis savu nodarbošanos 16-kārtīgi.

                Savus spriedumus un lēmumus DVĪNIS izlemj ātri un visas darīšanas veic steidzīgi, tāpēc arī bieži kļūdās. Ja AUNS alojas, viņš kļūst īgns. VĒRSIS pie alošanās spītīgi paliek pie sava, kaut ar galvu „caur sienu”. Ja DVĪNIS alojas, viņš savu kļūdu atzīst, maina uzskatus. Viņš ir saprātīgs, vārda vislabākā nozīmē, un kas ir labs, vai slikts, to viņš izvērtē ar prātu, un kas neder, to atmet, jo kļūdīties taču ir cilvēcīgi. DVĪNIM tīkama saprātība, maiņa, ceļošana, kustība, „runīgums” un vārdu cīņa, joki, aforismi, pārveidošanās, vienmēr kas jauns, modernais modē – arī ja tas sliktāks, banālāks. Tomēr DVĪNIM patīk elegance, skaistums, disputs, aktivitāte.

                DVĪNIM derdzas viss ilgstošais, pastāvīgais, stagnācija, dogma, tradīcijas, smagnējums, „galīgā atbilde”, vientulība, un varētu teikt arī dabiskums un iegrimšana sevī. Kur DVĪNIS, tur kaut kam jānotiek, jārisinās, citādi viņam ir garlaicīgi.

                DVĪNIS arvien kaut ko jautā, bet apmierinās ar pirmo, pēc viņa ieskatiem, labāko atbildi; nekad nepēta tālāk, vai tiešām pareiza. Viņš jautā tā, it kā skatītos vilciena sarakstā, vai katalogā, - viss jau tur pareizi, ko tur vēl tālāk prašņāt? Lieta skaidra! Viņš tic tam, ko redz vai dzird pašlaik, līdz apšaubīšanas mirklim.

                Bieži DVĪNIS ir avīžnieks – reportieris, vai ievadnieks, un vienmēr viņš ir uz „strīpas” – kas visapkārt notiek. Savu informāciju viņš pasniedz lasītājam interesanti, ar humora, vai joka piegaršu un paticami kaut arī DVĪNIS melotu „acīs skatīdamies”. Komplicētas lietas viņš diezko nesaprot, tomēr par tām viņš „prot noliet” vai veselu lappusi. DVĪNIM dzīvē viss liekas relatīvs, - nav nekā absolūta. Zinātnēs jau pierādīts, ka nav nekā pastāvoša, kāpēc tad lietas un stāvokļi jāuzņem tik „svarīgi”? Vispārīgi zināms : kas vienam balts, - otram melns, tātad, viss relatīvs! Viņš nožēlo tos cilvēkus, kas patiesības pēc „vai lec no ādas ārā”, ideju dēļ padara savu dzīvi smagu, vai pat iet nāvē... DVĪNIS domā, ka šiem indivīdiem trūkst izpratnes, piemērošanās spēju, domā, tie ir „ierūsējuši”, sastinguši, pārakmeņojušies dogmatiķi. Tā bieži mēs sastopamies ar tipu – noliedzēju, kurš aiz nezināšanas pārstāv aplamus uzskatus, jo lūk, citi tāpat saka un domā.. Nekad DVĪNIS nepadomā, - varētu arī citādi būt, kā viņam liekas.

                Dvīnis ir svārstīgs, bet ne ilgstoši. Drīz pievēršas viena, drīz otra uzskatiem, kaut arī tie ir gluži pretēji, jo tāpat jau nekā nav gluži absolūta. DVĪŅIEM nav radoša daba. Viņi drīzāk ir līdzstrādnieki, palīgi vai starpnieki, kur nekas nav jārada, ne pat ilgi jādomā. Arī nav atbildības, lai „citi” to uzņemas! Viņš labprāt informē, dod padomus, taisa pārskatus un „žonglē” ar skaitļiem, labs vidutājs ir, ceļo, meklē jaunumus, ir veikls pārstāvis savam uzņēmumam, ir klāt visur, „kur notiek kas jauns un interesants”. Strādāt viņš vārda tiešā nozīmē – nestrādā, bet ir allaž nodarbināts, tikai ne tur, kur ilgi jādomā.

                DVĪŅI bieži izvēlas advokāta karjeru, bet reti nonāk slaveno skaitā un pavisam reti kļūst tiesneši, jo viņiem nav svarīgs pats lēmums, bet diskusijas, polemika, debates par šo lēmumu. Viņiem mazāk svarīgi šķiet sasniegt ko noteiktu, bet sasniegt ko drīzi, ātri, pārsteidzoši (ĀZIS, AUNS, VĒRSIS). Viņš neceļo uz svešām zemēm, lai tur ko redzētu, gūtu – mācītos, bet ceļo kustības dēļ, un varbūt tur būs kaut kas, ko darīt. DVĪNIS nav fanātiķis, - jo nekā taču nav absolūta, viss relatīvs.

                Lietu un būtību pirmsākumi DVĪNI neinteresē, ja arī viņš ir pētnieks, kas taču var atgadīties. Tad viņš koncentrējas uz savu nozari, vai par vairākām specialitātēm, neinteresējoties par kopslēdzieniem. DVĪNIS ir paviršs, viņam derdzas pamatīgums, dogma. Viņš ātri apgūst katru jauninājumu, kaut arī zinātnē, bet, kā saka, „pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā”! Viņš neko neuzkrāj sevī, kā VĒRSIS, bet ir kā raidstacija, ko uztvēris, to nodod tālāk, un ne par ko netur rūpīgi. Un ja nekas neuzkrājas omā vai somā, kas tur, - tāpat jau viss mainīgs! Un mainīgums un vijīgums DVĪNIM tīk.

                Dvīņu sieviete ir uzklausīga, inteliģenta un izdarīga, ir jautra un optimistiska draudzene, ar kuru nekad nav garlaicīgi. Viņa mācās, bieži studē, iegūst profesiju, un grūti viņu pārspēt attapībā, lietu ātrā uztverē. Uzņemtās saistības viņa veic priekšzīmīgi, bet, „lai  Dievs pasarg” no garlaicīgiem darbiem! Viņu varētu dēvēt par fotogrāfisku smadzeņu tipu, kura uzņem sevī visu precīzi un vēlāk „atskaņo” to, kā no plates, pēc vajadzības. No uzņemtā nekas nav viņas smadzenēs pārstrādāts, tomēr viņa visu spēj celt auditorijai priekšā, un visi viņu apbrīno. DVĪŅU dieviete lielāko tiesu ir skaista, pievilcīga, svaiga un iekārojama, un beztam viņu apbrīno par atjautību un domu loģiskumu. Viņa vienmēr ir lietu kursā – modē, literatūrā vai politikā. Apmeklē pirmizrādes un jaunās filmas, liekas būt labi informēta un vispusīga spriedēja katrā situācijā.

                DVĪŅU gars virmo, tomēr nedeg ar gaišu liesmu. Viņi lietu būtību uzņem filmā, nevis ieglezno, kā mākslinieks ar savdabīgi paliekošu nozīmi. Viņiem vienmēr ir laba, skaidra oma, un viņi netic ļaundariem, jo ar visiem taču var parunāt – lietas un darīšanas loģiski izkārtot.

                DVĪNIS ir vislietišķākais intelektuālis, kas visu izkārto ar saprātu, vai joka vai humora piedevu, kaut arī viltu palīgā ņemot, tomēr bez vardarbības panākot vēlamo. Viņš ir prāta tehniķis, kas visu racionalizē un zina katrai skrūvei savu vietu, bet reizē ir arī skeptiķis, un visu, ko neizprot, novieto atvilktnē „neprāts”.

                Visas šādas pretrunas ir DVĪŅA „kvintesence”. Tik pretrunīgas dabas bija : Rihards Vāgners, Dante, Tomass Manns un Osvalds Špenglers..., un tas tāpēc, ka viņi parasti saka: ... „visam jau ir savs paša izskaidrojums!”, ar ko arī viņš izceļas – itkā visuzinātājs (kāds viņš būtībā nav), bet tā kā viņš aktīvi demonstrējošs intelektuālis, - viņam visi ceļi vaļā vai nu mākslas, zinātnes, tiesību vai teoloģijas apgaitās, kļūt vai par pašu „dieva sūtni” mūžīgās patiesības iedzīvināšanā.

 

Merkurs, romiešu mitoloģijā dievu ātrais vēstnesis, naudas un tirdzniecības Dievs, sūtņu, tirgotāju un zagļu aizbildnis, pie grieķiem Hermes, Zeva (Jupitera) un Majas dēls, simbolizē arī garīgu un fizisku veiklību, sportu, izgudrojumus, mūziku un ceļojumus. Astroloģijā Merkurs ir dvīņu zīmes (horoskopā 3. mājā) un jaunavas zīmes (6. mājā) valdnieks.


Dvīņi / Horoskopi

Atbalsti Eurika labdarības projektus ar ziedojumu, dari to šeit->
Aicinām iegādāties Ziemassvētku apsveikuma kartiņas, aplūkot kartiņas variet šeit.->